DOJANG KOGURYO

BLADER DOOR DE WEBSITE VIA HET MENU

.

    M E N U

:.  MAAK UW KEUZE IN HET MENU

BIJGEWERKT OP : 01-01-2020     

HOMEPAGINA
INFORMATIE
GESCHIEDENIS
KOREAANSE VLAG
GROOTMEESTER
BANDEN SYSTEEM
 

 INFORMATIE ...

   
 

Wat betekent Tang Soo Do?

Letterlijk vertaald betekent het woord Tang, Tang Dynastie van China, die betrekking heeft op de gezamenlijke culturele achtergrond tussen China en Korea (617 - 907 AD). Soo betekent hand, maar ook vuist, stoot, slag of verdediging enz. en Do betekent leefwijze of kunst. Oftewel Tang Soo Do is een klassieke Koreaanse zelfverdedigingskunst welke op legendarische wijze werd beïnvloed door de Tang methode van gevechtskunst. Respect voor elkaar staat hoog aangeschreven. Dit uit zich onder andere door voor elkaar te buigen ongeacht ranghoogte.

“Maar er is toch al genoeg zinloos geweld!?” Vechtsport wordt vaak geassocieerd met geweld. Ervaring leert dat als je weet hoe je jezelf kunt verdedigen, je meer zelfvertrouwen hebt en uitstraalt, waardoor je jezelf niet hoeft te bewijzen. Daarnaast is Tang Soo Do geen gevechtssport maar een krijgskunst. Bij een gevechtssport ben je in gevecht met een tegenstander, bij Tang Soo Do ben je in gevecht met jezelf. Door hard werken, volharding, concentratie en discipline bereik je het voor jou hoogst haalbare niveau. Bij Tang Soo Do leer je uitgekiende hand- en voettechnieken. Maar ook zelfverdediging en omgang met wapens (stok, mes, zwaard).

 

Doel van de training

Het doel van de training is om zowel fysiek als mentaal sterker te worden. Veelvuldig wordt er getraind om de techniek van het schoppen, weren en stoten te verbeteren. Daarnaast wordt door middel van oefeningen ook hardheid, uithoudingsvermogen en kracht verbeterd. Ook wordt door gevorderde Tang So Doka’s getraind in wapens (mes, stok en zwaard). Verder behoren bevrijdingstechnieken tot het programma. Het mentale gedeelte bestaat vooral uit het ontwikkelen van een sterk zelfvertrouwen, respect (voor een ander) en concentratie. Het mentale gedeelte is een belangrijk onderdeel van het Tang Soo Do, omdat zonder die kennis het fysieke niet kan groeien en nooit het maximale uit de beoefenaar zal komen. Maar het allerbelangrijkste van de les is het plezier wat je er aan beleefd.

 

Waar bestaat de les uit?

Een reguliere les wordt opgebouwd uit een combinatie van onderstaande onderdelen:

 • Choon Bee Woon Dong (warming-up)
 • Bahl Cha Ki Choon Bee (drill voor traptechnieken)
 • Pahl Put Ki (drill voor stoottechnieken)
 • Ki Cho Woon Dong (basis techniektraining)
 • Hyung (stijl- of loopvorm)
 • Il Soo Sik Dae Ryun (1-staps-sparring)
 • Ja Yu Dae Ryun (vrij sparring)
 • Ho Sin Sul (zelfverdediging)
 • Kyuck Pa (breektesten)
 • Moogi Sul (wapenkunde)

 

Trainingstijden

dinsdag
groep 1 19:00 - 20:00 uur
groep 2 20:00 - 21:00 uur

donderdag
groep 1 19:00 - 20:00 uur
groep 2 20:00 - 21:00 uur

 

Lokatie

Gymzaal MFC "Op Expeditie", Vossenerlaan 57, 5924 AC Blerick.

Meer informatie

Wil je nadere informatie over Tang Soo Do bij dojang Koguryo, zoals kosten, gratis lessen, etc, stuur dan een email aan info@dojangkoruryo.nl. Je krijgt dan het informatiebulletin met nadere gegevens toegestuurd.

 

Jeugdsportfonds Venlo

Het Jeugdsportfonds Venlo is er voor kinderen die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het fonds betaalt de contributie en eventueel (een deel van) de sportkleding. Van de ouder(s) wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laten gaan. Klik op onderstaand logo voor meer informatie.

1456732224989_PastedImage

 

Regels en voorschriften in de dojang

 • Zorg dat je minimaal 15 minuten voor de aanvang van de les aanwezig bent.
 • Groet, zowel bij betreden, als verlaten van de dojang, de vlag.
 • Vermijdt deelname aan luide en controversiële activiteiten in de dojang.
 • De leerlingen moeten rustig zijn, in het bijzonder tijdens het oefenen van loopvormen en bij het vrij sparen.
 • Maak de spieren los voor aanvang van de les.
 • In de dojang wordt geen kauwgom gekauwd en niet gerookt.
 • Draag een schoon, wit uniform met enkel voorgeschreven aanpassingen, zoals patch NL en Koreaanse vlag, behorende bij jouw Tang Soo Do graduatie.
 • Gebruik tijdens de training alleen water om de mond te spoelen.
 • De leerlingen en de instructeur moeten zoveel mogelijk de Tang Soo Do terminologie gebruiken.
 • Leef de regels en codes van Tang Soo Do naar beste weten na.
 • Alle leerlingen zullen deelnemen in het schoonhouden en in orde houden van de Dojang.
 • De leerlingen dienen vooraf bij de instructeur hun aanwezigheid kenbaar te maken.
 • De leerlingen dienen hun zelfbeheersing niet te verliezen en omzichtig en kalm te blijven.
 • Leerlingen dienen zich te houden aan de dojang regels en de nodige discipline te betrachten.

 

De groet

Veel belang moet worden gehecht aan de groet die een wezenlijk deel is van de Tang Soo Do training. Leden moeten buigen naar de instructeur, naar meerderen en ook naar tegenstanders. Men mag de zelfbeheersing, de voorzichtigheid en de kalmte niet verliezen.
Voor en na de oefening of wedstrijd, moeten de deelnemers zich omkeren, de kleding in orde brengen, zich opnieuw omkeren en buigen naar de instructeur of tegenstander.
Tijden het zitten op de vloer moet het lid een goede houding aannemen die bevorderlijk is voor de gezondheid. De handen moeten op de knieën rusten en de rug is recht, de zithouding is de kleermakerszit, dus met gekruiste benen. Tijdens het oefenen moeten de leden zich aan de regels houden. De Dojang moet altijd schoon en netjes worden gehouden en er moet voor goede ventilatie worden gezorgd.

 

Het uniform (Do Bohk)

De leden moeten ervoor zorgdragen dat hun uniform schoon en gestreken is. Het is erg belangrijk een goede indruk te geven van onze kunst. Een goede verschijning is in dit opzicht belangrijk. Onder de leden zal er steeds een hoge mate van zindelijkheid worden betracht. Van de leden wordt verwacht dat ze een goede lichaamsverzorging in acht nemen. Vinger- en teennagels moeten kort gehouden worden om bij het sparren verwondingen te voorkomen. De uniformen moeten voor transport zowel voor als na de training correct worden gevouwen. Tijdens de training mogen geen sieraden gedragen worden.

 

De warming up

Warming up oefeningen moeten worden uitgevoerd voorafgaande aan de training teneinde het lichaam en de geest voor te bereiden. Een niet voorbereid lichaam kan worden geforceerd door de harde Tang Soo Do oefeningen. Aan het einde van de training moeten de leerlingen zich ontspannen met een aantal oefeningen die bedoeld zijn om tot rust te komen.

 

Basis handelingen

Ten einde de bedrevenheid te verbeteren, moet men de basishandelingen voortdurend oefenen totdat ze foutloos zijn. Door concentratie en veel aandacht moeten de leerlingen de verscheidene loopvormen leren, dit met het doel zichzelf te verbeteren. Beoefenen van loopvormen en basishandelingen zullen resulteren in juiste en accurate technieken. Men moet niet vergeten dat de Tang Soo Do technieken zijn gebaseerd op de basishandelingen en loopvormen. Leer ze goed aan en pas ze toe bij het vrij vechten.

 

Bij het betreden van de dojang

De leerlingen, zowel in uniform, als in gewone kleding, moeten naar de vlag buigen en buigen naar de instructeur als ze de Dojang betreden. Dit behoort zonder uitzondering te gebeuren. De leerling hoeft niet te wachten op beantwoording van de groet door de instructeur indien deze bezig is.

 

Aanvang van de les

De leerlingen moeten zich opstellen naar graad, bij gelijk graad wordt de anciënniteit aangehouden. Het hoogst gegradueerde lid staat rechts. De instructeur staat midden voor de klas. De hoogst gegradueerde geeft de commando’s:

 

 
 

Cha Ryut

attente houding  
  Kukgi Bae Rye                         groet naar de vlag  
  Ba Ro                                       terug naar attente houding  
  Ahn Jo                                      zitpositie  
  Muk Yum                                  meditatie  
  Ba Ro                                       terug naar attente houding  
  Kwan Chang Nim E Kyung Yet   buigen naar de grootmeester  
  Sah Bum Nim E Kyung Yet  buigen naar de instructeur
     
 


Tijdens de les


Eerbied en discipline moeten altijd in acht worden genomen en het Tang Soo Do ritueel moet onveranderlijk worden gevolgd. Wanneer de hoofdinstructeur van de school of een hoog gegradueerde gast de Dojang betreedt, dient de instructeur in de zaal of de hoogst gegradueerde in de klas, de klas in attentie houding te roepen en te laten buigen(groeten). Na het betuigen van de groet kan de klas weer direct verder gaan de training. Als een leerling te laat is, moet hij wachten totdat hij door de instructeur is opgemerkt. Hij gaat dan naar de instructeur, buigt en kan dan toestemming krijgen om mee te doen met de les. Als een leerling de les moet verlaten, moet hij hiervoor eerst toestemming hebben van de instructeur. Als een leerling een vraag heeft aan de instructeur dient hij hiervoor toestemming te vragen aan een hoger gegradueerde. Een hiërarchie moet worden ingesteld en deze moet te allen tijde worden aangehouden.

 

Beëindiging van de les

Evenals bij het begin van de les, stellen de leerlingen zich op naar gelang de graduatie.
De hoogst gegradueerde geeft de commando’s:

 
 

Cha Ryut

attente houding  
  Kukgi Bae Rye                         groet naar de vlag  
  Ba Ro                                       terug naar attente houding  
  Ahn Jo                                      zitpositie  
  Muk Yum                                  meditatie  
  Ba Ro                                       terug naar attente houding  
  Kwan Chang Nim E Kyung Yet   buigen naar de grootmeester  
  Sah Bum Nim E Kyung Yet  buigen naar de instructeur  
 

 

Wanneer het commando om naar de instructeur te buigen is gegeven, zeggen alle duidelijk. “Ko Map Sum Ni Da” (dank u wel) naar de instructeur. Daarna roept de hoogst gegradueerde "vijf codes van Tang Soo Do". De hele groep zegt dan luid en duidelijk:

 1. Trouw aan je land
 2. Gehoorzaamheid aan je ouders
 3. Houd vriendschap in ere
 4. Niet terugtrekken in het gevecht
 5. Handel in de strijd naar eer en geweten

Daarna roepen alle leden “Tang Soo” met de rechtvuist opgeheven en als afsluiting neemt de hoogst gegradueerde over en zegt: “richten naar de zwarte band dragers” en geeft het commando “graduatie zwarte band E Kyung Yet” of bij verschillende graduaties zwarte band dragers “Yu Dan Ja E Kyung Yet”. Na het geven van eventueel commentaar, deelt de hoogst gegradueerde de leden in voor de diverse nog te verrichten taken. Daarna laat deze de klas inrukken. 


 
WEBSITE BEST VIEWED AT 1024 X 768 PIXELS
WEBSITE MADE BY KM/2011 ®

COPYRIGHTS ALL RIGHTS RESERVED KOGURYO